نیم نگاهی به Kaspersky Cybersecurity Training


آموزش امنیت سایبری یک ابزار حیاتی برای کسب‌وکارهایی است که با افزایش حجم تهدیدات در حال تحول مواجه هستند. کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات باید در تکنیک‌های پیشرفته مهارت داشته باشند که مولفه اصلی مدیریت تهدیدات و استراتژی‌های کاهش خطر است. کارشناسان شما را با آخرین دانش مجهز کرده که به شما کمک خواهد کرد تا از کسب‌وکار خود در برابر حملات پیچیده دفاع کنید.

Cybersecurity Training قوانین دیجیتالی

یک دوره آموزشی که برای مسدود کردن راه‌های نفوذ طراحی شده و مهارت‌های عملی کارکنان را بالا می‌برد و آن‌ها را با انواع جرائم دیجیتالی، تجزیه و تحلیل انواع داده‌ها و تهیه یک گزارش از انواع و زمان‌های مختلف حملات آشنا می‌سازد.

Cybersecurity Training تجزیه و تحلیل بدافزار

دوره‌های آموزشی مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل بدافزارها شامل جمع آوری IOCها، تشخیص بدافزارها در سیستم‌های آلوده و بازگرداندن فایل‌های آلوده یا رمزگذاری شده.

Cybersecurity Training پاسخ به حملات

دوره آموزشی کارشناسان شما را در فرآیند عکس‌العمل به حملات راهنمایی خواهد کرد و آنها را با دانش مورد نیاز برای مقابله با حملات آشنا می‌سازد.

Cybersecurity Training آموزش YARA

شرکت کنندگان در این دوره‌ها با قوانین Yara به طور کامل آشنا می‌شوند و یاد می‌گیرند چگونه سالم بودن شبکه را آزمایش کنند و می‌توانند حملات پیشرفته‌ای را کشف کنند که اکثر افراد قادر به شناسایی آن نیستند.

Kaspersky Cybersecurity Training برای چه کسب‌وکارهایی مناسب است؟

این راهکار برای پاسخگویی به نیزهای امنیتی و نگرانی‌ها در بخش‌های سازمانی زیر مناسب است:

موارد استفاده از Kaspersky Cybersecurity Trainingتهدیداتی که به‌وسیله Kaspersky Cybersecurity Training شناسایی می‌شود


باتوجه به این که همه روزه تهدیدات پیشرفته‌تر می‌شوند آموزش مداوم برای کارشناسان امنیتی لازم است. در صورت عدم ارتقا دانش کارشناسان تهدیدات زیر می‌تواند رخ دهد
  • از بین رفتن فرصت‌های جدید شغلی
  • صرف هزینه برای جبران خسارات
  • جریمه و مجازات‌ قابل توجه
  • از دست رفتن شهرت شغلی
  • آسیب به اعتبارات
  • افزایش حق بیمه