نسل جدید فناوری سندباکس با قابلیت بی نظیر پاسخ سریع به حملات

Bitdefender Sandbox Analyzer به عنوان یک راه حل مطمئن از نسل جدید امنیت می باشد که موجب تحکیم موقعیت شرکت در برابر حملات و تهدید های پیچیده و پیشرفته می شود. از طریق گزارش های پیشرفته که برای تطابق با زیر ساخت شبکه های مختلف کاملا انعطاف پذیر طراحی شده، موجب جلوگیری از فعالیت ویروس ها و بدافزار هایی می شود که قصد نفوذ به شبکه شما را دارند.

Sandbox Analyzer

ویژگی ها و مزایا

Sandbox Analyzer