ایجاد امنیت برای زیرساخت های نسل جدید فناوری های دجیتال

امروزه ایجاد تحولات عمده در بخش تجارت دیجیتال و همچنین گرایش به سمت محیط های Cloud-Base چهره تمامی مشاغل را دگرگون کرده و بخش فناوری اطلاعات به عنوان تسهیل کننده ارتباط وظیفه سنگینی بر عهده دارد. دیتا سنتر ها قلب تپنده هر سازمان و حاوی اطلاعات حیاتی می باشند که حفاظت از آن ها باید بالاترین اولویت باشد. به دلیل پیشرفته تر شدن و پیچیده تر شدن انواع حملات نیاز به نسل جدید امنیت برای سازمان ها، بیش از گذشته احساس می شود.GravityZone قادر است امنیت سطح بالایی برای تمام سطوح و لایه های شبکه ایجاد کند. با مطالعه بیانیه Architectures Hybrid Architectures Drive Requirements for " Security" می توانید تکنولوژی های منحصر به فرد در مورد حفاظت دیتاسنترها را ببینید و از روش منحصر به فرد GravityZone برای تامین امنیت آن ها اطلاعات مورد نیاز را کسب نمایید.

Virtualized Environments

ویژگی ها و مزایا