نیم نگاهی به Kaspersky Industrial CyberSecurity


ممکن است ICS و بستر تجارت جهانی دارای تهدیدات سایبری مشترکی باشند اما هر کدام از آن‌ها، حملات منحصربه‌فردی دارند که نیازمند راهکار امنیتی خاص برای مقابله هستند. حفظ امنیت در محیط‌های صنعتی بسیار مهم است؛ به طوری که هر دقیقه عدم فعالیت یک شرکت به دلیل آلودگی یا حمله می‌تواند خسارات جبران ناپذیری ایجاد کند. به دلیل اینکه حفظ امنیت در حوزه صنعت اولویت اول تمامی کسب‌وکار هاست، پیدا کردن یک شرکت امنیتی مناسب دارای اهمیت بسیار بالایی است.


موارد استفادهKaspersky Industrial CyberSecurity