موارد امنیتی که سازمان‌ها را تهدید می‌کند


محافظت قدرتمند کسپرسکی EDR Optimum


تقریبا در حال حاضر حملات سایبری هزینه کمی برای مهاجمان خواهد داشت و بر همین اساس، خطرات زیادی کسب‌وکارها را تهدید می‌کند. چگونه می‌توانید در برابر این تهدیدات پیچیده دفاع کنید، در حالی که از منابع و تخصص‌های محدود استفاده می‌کنید؟!
کسپرسکی EDR Optimum، دفاع عمیق در برابر تهدیدهای پیچیده و پیشرفته را بدون دردسر اضافی ارائه می‌دهد. ویژگی‌های خودکار این اطمینان را به شما می‌دهد که حوادث با سرعت و به سادگی تجزیه و تحلیل می‌شوند و نسبت به تهدیدات واکنش مناسبی نشان می‌دهد.

کسپرسکی EDR Optimum در موارد زیر استفاده می‌شود

محصولات مرتبط با کسپرسکی EDR Optimum

شهرک قدس، خیابان خوردین،خیابان توحید1، پلاک 37، طبقه دوم

تلفن: 02141764000