نیم نگاهی به کسپرسکی Incident Response


پیشگیری از حملات امنیتی کاری بسیار دشوار است. اما ممکن است بتوانید قبل از نفوذ به شبکه یک حمله را متوقف کنید. این از نقاط قوت شرکت کسپرسکی است که با استفاده از تجربیات جهانی خود راه‌های نفوذ را مسدود نماید و حملات را متوقف کند.

کسپرسکی Incident Response برای چه بخش‌هایی مناسب است؟

این راهکار برای پاسخگویی به نیازهای امنیتی و نگرانی‌ها در بخش‌های سازمانی زیر مناسب است:

موارد استفاده از کسپرسکی Incident Responseتهدیداتی که در صورت عدم استفاده از کسپرسکی Incident Response رخ می‌دهد:


در حالی که متخصصان شما سخت تلاش می‌کنند تا امنیت هر بخش شبکه را تضمین کنند، نقاط آسیب پذیر می‌تواند یکی از راه‌های نفوذ حملات سایبری برای دست یافتن به کنترل سیستم‌های اطلاعاتی شما باشد. هیچ کس در امان نیست، هر چند شما از کنترل‌های امنیتی موثر استفاده کنید، ممکن است تبدیل به یک قربانی شوید.
  • Incident Response از بین رفتن فرصت‌های جدید شغلی
  • Incident Response صرف هزینه برای جبران خسارات
  • Incident Response جریمه و مجازات‌های قابل توجه
  • Incident Response از دست رفتن شهرت شغلی
  • Incident Response آسیب به اعتبارات
  • Incident Response افزایش حق بیمه