نیم نگاه


اکثر کارشناسان امنیتی از یک روند استفاده می کنند که مبتنی بر هشدار می باشد تا بتوانند تهدیدهای امنیتی را شناسایی کنند، که این کار فقط بر روی تهدیدهای قدیمی و شناخته شده موثر است، با انواع تهدیدهای پیشرفته فعلی و هدفمند کار نمی کنند در حالی که ظاهرا تمامی تهدیدها مانیتور شده و امنیتی دروغین ایجاد می گردد با توجه به پیشرفت تکنولوژی نیاز به فرآیند تشخیص هوشمند تهدیدها وجود دارد اما در زیرساخت بیشتر سازمان ها از شیوه های نامطمئن قدیمی استفاده می گردد.

Threat Hunting
Kaspersky Managed Protection

نظارت کامل و تجزیه و تحلیل مستمراطلاعات حملات سایبری توسط کارشناسان

Threat Hunting
شناسایی حملات هدفمند

ارائه مجموعه ای از فناوری ها که قادر به شناسایی هوشمند تهدیدهای پیشرفته، تهدیدهای قدیمی و پاسخ مناسب به تمام حملات .

این محصول برای چه بخش هایی مناسب است؟

این راه کار برای پاسخگویی به نیلزهای امنیتی و نگرانی ها در بخش های سازمانی زیر مناسب می باشد:

موارد استفادهتهدیدها


بخش بزرگی از حوادث امنیتی هنوز نادیده گرفته می شود. با استفاده از راه کارهای قدیمی و عدم توجه به مواردی مانند امضای دیجیتال، قادر به شناسایی تهدیدهای زیر نمی باشید:
  • Threat Hunting حملات از طریق نرم افزارهای فاقد امضای دیجیتال
  • Threat Hunting حملات ناشی از آسیب پذیری ها
  • Threat Hunting حملات پیشرفته موجود در زیرساخت
  • Threat Hunting حملات مبتنی بر بدافزارها
  • Threat Hunting فعالیت های جاسوسی
  • Threat Hunting حملات Fileless

راهکارهای مرتبط

میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، بین خیابان ۲۳ و ۲۵، پلاک ۸۷، طبقه اول، واحد سوم

تلفن: 02141764000