نیم نگاهی به کسپرسکی Threat Hunting


اکثر کارشناسان امنیتی از یک روند استفاده می‌کنند که مبتنی بر هشدار است تا بتوانند تهدیدات امنیتی را شناسایی کنند، که این کار فقط بر روی تهدیدات قدیمی و شناخته شده موثر است، با انواع تهدیدات پیشرفته فعلی و هدفمند کار نمی‌کنند در حالی که ظاهرا تمامی تهدیدات مانیتور شده و امنیتی دروغین ایجاد می‌گردد با توجه به پیشرفت تکنولوژی نیاز به فرآیند تشخیص هوشمند تهدیدات وجود دارد اما در زیرساخت بیشتر سازمان‌ها از شیوه‌های نامطمئن قدیمی استفاده می‌گردد.

Kaspersky Managed Protection

نظارت کامل و تجزیه و تحلیل مستمر اطلاعات حملات سایبری توسط کارشناسان

شناسایی حملات هدفمند

ارائه مجموعه‌ای از فناوری‌ها که قادر به شناسایی هوشمند تهدیدات پیشرفته، تهدیدات قدیمی و پاسخ مناسب به تمام حملات

کسپرسکی Threat Hunting برای چه بخش‌هایی مناسب است؟

این راهکار برای پاسخگویی به نیازهای امنیتی و نگرانی‌ها در بخش‌های سازمانی زیر مناسب است:

موارد استفاده از کسپرسکی Threat Huntingتهدیداتی که در صورت عدم استفاده از کسپرسکی Threat Hunting رخ می‌دهد


بخش بزرگی از حوادث امنیتی هنوز نادیده گرفته می‌شود. با استفاده از راهکارهای قدیمی و عدم توجه به مواردی مانند امضای دیجیتال، قادر به شناسایی تهدیدات زیر نیستید:
  • Threat Hunting حملات از طریق نرم افزارهای فاقد امضای دیجیتال
  • Threat Hunting حملات ناشی از آسیب پذیری ها
  • Threat Hunting حملات پیشرفته موجود در زیرساخت
  • Threat Hunting حملات مبتنی بر بدافزارها
  • Threat Hunting فعالیت های جاسوسی
  • Threat Hunting حملات Fileless