نظارت بر نحوه اجرای پروژه، جلوگیری از به هدر رفتن سرمایه در پروژه های IT

بی شک مشاوره ، طراحی و نظارت سه اصل مهم در پیاده سازی پروژه های انفورماتیکی می باشند که اجرای اصولی و منطبق بر زمانبندی صحیح، لازمه ی حصول به نتیجه ی مطلوب است، از سویی دیگر، نادیده گرفتن این سه اصل می تواند صدمات جبران ناپذیری به پروژه وارد نماید سبب به هدر رفتن مبالغ قابل توجهی گردد.

توسعه فیزیكی و فنی شبكه‌های كامپیوتری، پیشرفت سریع فناوری و توسعه كاربردهای شبكه نیاز به دانش فنی، تجربه و تسلط به آخرین دستاوردهای فناوری را در طراحی شبكه های كامپیوتری بیش از پیش نمایان ساخته است. بعلاوه، انتخاب پیمانكار مناسب جهت اجرای پروژه با درنظر گرفتن توان فنی و سابقه اجرایی و نظارت بر نحوه پیشبرد پروژه از به هدر رفتن سرمایه و زمان پیاده‌سازی پروژه های انفورمانیک جلوگیری کرده و اجرای صحیح آن را تضمین می نماید.

براین اساس، شركت پارس تدوین با تکیه بر دانش و تجربه مدیران و نیروهای متخصص خود، خدمات مشاوره، طراحی و نظارت بر اجرای پروژهای انفورماتیک را در زمینه های زیر ارائه می‌نماید:

مراکز داده یا دیتاسنتر (DataCenter)
شبكه های LAN , WAN , Wireless
ذخیره سازی اطلاعات
مدیریت مخاطرات (Risk Management)
برنامه ریزی مدیریت بحران (DRP)
سیستم های امنیتی (UTM , DLP, Antivirus , …)
تهیه RFP پروژه های فناوری اطلاعات
خرید تجهیزات تخصصی شبكه
طراحی و تولید نرم افزار سفارشی (Custom App)
بومی سازی پروژه
سیستم های یکپارچه مبتنی بر سیستم های ماکروسافت