محافظت و مدیریت خطرات


تحولات دیجیتال در کسب وکار، امنیت اطلاعات را از همیشه مهم تر می کند. برای سازمان ها با توجه به رقابت شدید باید اطلاعات مشتریان و شرکا حفظ شود تا در تداوم کسب کار مانعی ایجاد نشود و همچنین باید امنیت در تمامی زیرساخت های IT مورد توجه قرار گیرد تا دارای های حیاتی هر شرکت (اطلاعات ) در امان بماند که این به معنای سطح جدیدی از امنیت اطلاعات است.

Threat Management and Defense یک ترکیب منحصر به فرد از فناوری های پیشرو و خدمات ارائه می دهد که از اجرای یک استراتژی امنیتی خاص پشتیبانی می کند. این استراتژی برای جلوگیری از حملات، شناسایی تهدیدهای جدید و عکس العمل های سریع، تیم امنیتی شما را یاری می کند.

Threat Management and Defense
پیشگیری از تهدیدات

شناخت سیستم های سخت افزاری و افزایش آگاهی در زمینه امنیت، اولین گام برای طراحی یک سیستم خودکار و موثر می باشد.

Threat Management and Defense
شناسایی راه های نفوذ

علاوه بر این که حملات شناخته شده را مسدود می کند توانایی تشخیص تهدیدهای جدید برای افزایش امنیت سایبری را دارد.

Threat Management and Defense
عکس العمل سریع

انجام خودکار عملیات، تحت نظارت یک مدیر و عکس العمل سریع در برابر حملات، گامی حیاتی در فرایند مدیریت موثر است.

Threat Management and Defense
شناسایی حملات جدید

شناخت کامل شبکه، عنصر کلیدی در برنامه ریزی SOC .است. شناسایی تهدیدها شامل دو بخش تشخیص و محافظت از شبکه می شود که یک استراتژی امنیتی است

مناسب برای

این محصول برای چه بخش هایی مناسب است؟ درک کامل کارشناسان کسپرسکی از عملکرد درونی تهدیدات پیشرفته در سراسر جهان آن ها را قادر ساخت تا مجموعه ای استراتژیک از فناوری ها را ارائه کنند که بتواند یک رویکرد امنیتی انعطاف پذیر را در بخش های سازمانی زیر ارائه کند:

موارد استفادهموارد تهدیدحملات هدفمند از جمله APT ها برای شما بسیار خطرناک هستند. شرکت ها باید اطمینان حاصل کنند که در صورت مواجه شدن با این قبیل تهدید ها تجزیه و تحلیل به سرعت آغاز شده و عکس العمل مناسب نشان داده شود. بدون داشتن یک استرانژی امنیت سایبری مطمئن شرکت ها با چالش های بیشتری رو به رو می شوند.

  • Threat Management and Defense در مقابله با تهدیدهای پیشرفته هیچ محصولی نمی تواند با تخصص کارشناسان ماهر امنیتی برابری کند.
  • Threat Management and Defense بدون داشتن استراتژی مناسب، برطرف کردن مشکل می تواند خسارت های مالی زیادی داشته باشد.
  • Threat Management and Defense استفاده از راه حل های امنیتی قدیمی نتیجه نامطلوبی در مقابله با تهدیدهای جدید دارد.
  • Threat Management and Defense نداشتن آگاهی و عدم توجه به اطلاعات و شواهد می تواند آسیب های جدی ایجاد کند.
  • Threat Management and Defense حتی یک حمله قدیمی می تواند آسیب قابل توجهی به یک شرکت تحمیل کند.
  • Threat Management and Defense حملات هوشمند برای عبور از سیستم های امنیتی قدیمی طراحی شده است.