مجازی سازی سرورها
SERVER VIRTUALIZATION

مجازی سازی سرورها روشی برای نصب و اجرای همزمان و مستقل چندین سیستم عامل در یک سرور سخت افزاری است. با این کار ضمن استفاده حداکثری از منابع فیزیکی سخت افزارها، کارائی بهتر و بهینه تر از سرمایه گذاری های انجام شده نیز میباشد. تعداد ماشین های مجازی قابل نصب روی یک سرور بستگی به منابع سرور اصلی یا همان سخت افزارس سرور دارد. مجازی سازی کاربرد مناسبی برای تمامی شرکت ها و سازمانها میباشد.

این روش در حقیقت بنوعی کمک به محافظت از محیط زیست هم میباشد، چرا که مصرف انرژی که خود یک مسئله حیاتی برای سازمان های فناوری اطلاعات امروزی محسوب میشود کاهش چشمگیری خواهد داشت. علاوه بر صرفه جویی انرژی ، کاهش دمای مرکز داده ها و استفاده بهتر از فضای دیتا سنترها را هم در پی خواهد داشت. جایگزین کردن سرورها با استفاده از مجازی سازی راهکار خوبی برای برنامه ریزیهای طرح "بازیابی بعد از فاجعه" و برای توسعه سرویس و خدمات نیز میباشد.

مجازی سازی برنامه های کاربردی
APPLICATION VIRTUALIZATION

استفاده از نرم افزارهای كاربردی به بخش لاینفك كار در سازمان ها و ادارات بوده و این نرم افزارها بدل به ابزارهای اصلی پیشبرد امور در دستان كاربران گردیده اند و در بسیاری موارد همچون قیمت نرم افزارها و میزان امكان دسترسی كاربران به آنها می تواند منجر به یك چالش برای مدیران انفورماتیك گردیده و نهایتاً منجر به ایجاد گلوگاه در سازمان شونداستفاده از مجازی سازی در سطح برنامه های كاربردی (XenApp ، ThinApp و...) این امكان را فرآهم می آورد كه كاربران بتوانند با نرم افزارهای نصب شده روی سرور به نحوی كار كنند كه گویی روی كامپیوتر خودشان نصب گردیده است

مجازی سازی سیستم های کاربران
DESKTOP VIRTUALIZATION

کامپیوترهای كاربران یكی از پر دردسرترین نقاط برای مدیران شبكه می باشد. مجازی سازی در این سطح راهكاری برای افزایش كنترل مدیر شبكه و آزادی عمل او برای انجام تغییرات و كم و زیاد كردن كامپیوترهای كاربران است. شناخته شده ترین راهكار در این مورد، استفاده از نرم افزار های VMware Horizon, XenDesktop, 2X و ... و استفاده از تین کلاینت ها (Thin client) و زیروکلاینت ها (zero client) می باشد.