مرکز تماس (Call Center)

با توجه به نیاز بسیاری از سازمان ها و شرکت ها، برای ارتباط نزدیکتر و بهتر با مشتریان خود، راه اندازی مرکز تماس (Call Center) استاندارد، راهکاری جامع جهت مدیریت ارتباطات با مشتریان و برقراری هرچه بهتر این ارتباط می باشد.

مراکز تماس امروزی از تلفیق نرم افزار های مدیریت تماس (مانند: ۳CX ، Elastix ، Asterisk و…) با نرم افزار های مدیریت مشتریان (مانند Microsoft Dynamics 365 و یا سایر نرم افزار های بومی یا غیر بومی) شکل می گیرند، که سازمان ها و شرکت ها را هر چه بیشتر در مدیریت ارتباط با مشتریان و سرویس های ارائه شده به مشتریان هرچه بیشتر یاری می کنند.

برخی از ویژگی های یک مرکز تماس:

– امکانات تلفنی مرکز تماس

– امکانات مدیریتی مرکز تماس

– ارتباطات با دیگر شبکه های تلفنی

– ارتباط با نرم افزارهای موجود در سازمان

– در دسترس بودن پرسنل جهت پاسخگویی تماس ها حتی خارج از سازمان

– منوی صوتی (IVR) و صندوق صوتی

– ضبط مکالمات تماس گیرنده و پاسخ دهنده بصورت نامحدود

– صف انتظار تماس برای جلوگیری از مشغول بودن خطوط

– مکالمه رایگان برای تماس گیرنده با استفاده از تماس اینترنتی رایگان

– یکپارچگی مرکز تماس با سایر نرم افزارهای درون سازمانی مانند اتوماسیون داخلی

 

با توجه به نیاز سازمان ها به یک مرکز تماس مناسب و بروز برای پاسخگویی هر چه بهتر به مشتریان خود، پارس تدوین با بهرهوری از تکنولوژی های روز دنیا اقدام به راه اندازی مراکز تماس پیشرفته برای شرکت ها و سازمان ها می نماید.